Ontvang een €100 Microsoft Store voucher

Zo doe je mee:

Bij de aankoop van een Xbox One X via de Microsoft Store krijgen klanten die aan de voorwaarden voldoen van ons een €100 Microsoft Store voucher.
Hoe werkt het precies? Belangrijk: Volg alle 4 de stappen en zorg dat je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de Microsoft Store voucher:

1. Ga naar https://www.kortingscode.nl/microsoft-store en druk op de blauwe knop waar BESTEL EN MAIL ORDER staat. Het is belangrijk dat je deze knop gebruikt, anders kunnen wij niet zien dat je mee wilt doen met deze voucherback-actie.
2. Schaf een Xbox One X aan via de Microsoft Store.
3. Stuur de Microsoft Store e-mail waarin de door jouw aangeschafte Xbox One X wordt bevestigd door naar microsoft-voucherback@kortingscode.nl. Deze e-mail dient ook jouw Microsoft Store bestellingnummer te bevatten. Zorg dat je deze e-mail verstuurd vanaf hetzelfde e-mailadres als waar je de Microsoft Store bestellingnummer op hebt ontvangen.
4. Vanaf 19 maart 2018 ontvangen de eerste klanten die aan alle voorwaarden voldoen hun €100 Microsoft Store voucher per e-mail. De voucher zal op z’n vroegst 2 weken na aankoopdatum verstrekt worden. Vergeet niet je spam folder te checken!Voorwaarden “Microsoft Store – Ontvang een Microsoft Store voucher actie”

 • Deze promotionele actie , hierna te noemen “de actie”, wordt aangeboden door Kortingscode.nl. Kortingscode.nl is een handelsnaam van Imbull , van Ostadestraat 149B, 1073 TK, Amsterdam, Nederland.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de toepasselijkheid en bepalingen uit deze voorwaarden “Microsoft Store – ontvang een Microsoft Store voucher actie”. 
 • Deelname aan deze actie is gratis (met uitzondering van het gebruik van communicatiekosten) en is mogelijk vanaf 2 maart 2018 tot en met 16 maart 2018. Zolang de voorraad strekt, indien dit eerder dan 16 maart 2018 is, zal de actie offline gehaald worden en is deelnemen niet meer mogelijk.  
 • Uitsluitend klanten die een Xbox One X aan hebben geschaft en aan alle voorwaarden voldoen, komen in aanmerkingen voor de €100 Microsoft Store voucher.
 • De voucher aanvraag dient naar microsoft-voucherback@kortingscode.nl verstuurd te worden met hetzelfde e-mailadres waarop de originele Microsoft Store bestellingnummer is ontvangen. Voucher aanvragen vanaf e-mailadressen van derden zijn uitgesloten van deze actie.
 • Geldige orders die voldoen aan deze voorwaarden krijgen vanaf 19 maart 2018 hun Microsoft Store voucher op het oorspronkelijke e-mailadres toegestuurd. Vouchers zullen op z’n vroegst 2 weken na de aankoopdatum verstuurd worden.
 • Gegevens van de deelnemers worden onder geen enkele voorwaarde vrijgegeven aan derden.
 • Kortingscode.nl en partners zijn niet aansprakelijk voor verkeerde en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 • Medewerkers van Kortingscode.nl en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 • Kortingscode.nl en haar partners zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de actie. Tevens zijn Kortingscode.nl en haar partners niet aansprakelijk voor technische storingen zoals storingen in het netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gedane gegevens alsdan gebreken in de te verstrekken prijzen.
 • Kortingscode.nl en haar partners kunnen op ieder moment zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden wijzigen of beëindigen.
 • Deze actie is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd door Microsoft Store.
 • Voor vragen of klachten over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via microsoft-voucherback@kortingscode.nl.

Amsterdam, Maart 2018
Kortingscode.nl - van Ostadestraat 149B, 1073 TK Amsterdam, Nederland