Ontvang een €15 Microsoft Store voucher

Zo doe je mee:

Bij het afsluiten van een nieuw of bij het verlengen van Office 365 personal OF Office 365 home abonnement via Microsoft Store krijgen klanten die aan de voorwaarden voldoen, van ons een €15 Microsoft Store cadeaubon.

Hoe werkt het precies? Belangrijk: Volg alle 4 de stappen en zorg dat je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de Microsoft Store voucher:

1.Ga naar https://www.kortingscode.nl/microsoft-store en druk op de blauwe knop waar BESTEL EN MAIL ORDER staat. Het is belangrijk dat je deze knop gebruikt, anders kunnen wij niet zien dat je mee wilt doen met deze voucherback actie.

2.Sluit een nieuw Office 365 personal OF Office 365 home abonnement af of verleng je huidige Office 365 personal OF Office 365 abonnement via Microsoft Store.

3.Stuur de Microsoft Store e-mail waarin het door jouw afgesloten abonnement wordt bevestigd door naar voucherback@kortingscode.nl. Deze e-mail dient ook jouw Microsoft Store bestelling nummer te bevatten. Zorg dat je deze e-mail verstuurd vanaf hetzelfde e-mailadres als waar je de Microsoft Store bestelling nummer op hebt ontvangen.

4.Vanaf 16 oktober 2017 ontvangen de eerste klanten die aan alle voorwaarden voldoen hun €15 Microsoft Store voucher per e-mail. Vergeet niet je spam folder te checken!


Voorwaarden “Microsoft Store – Ontvang een Microsoft Store voucher actie”

 • Deze promotionele actie , hierna te noemen “de actie”, wordt aangeboden door Kortingscode.nl. Kortingscode.nl is een handelsnaam van Imbull , van Ostadestraat 149B, 1073 TK, Amsterdam, Nederland.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de toepasselijkheid en bepalingen uit deze voorwaarden “Microsoft Store – ontvang een Microsoft Store voucher actie”. 
 • Deelname aan deze actie is gratis (met uitzondering van het gebruik van communicatiekosten) en is mogelijk vanaf 16 september 2017 tot 16 oktober 2017. Zolang de voorraad strekt, indien dit eerder dan 16 oktober 2017 is, zal de actie offline gehaald worden en is deelnemen niet meer mogelijk.  
 • Uitsluitend klanten die een abonnement nieuw Office 365 personal OF Office 365 home afsluiten of verlengen, komen in aanmerkingen voor de €15 Microsoft Store voucher.
 • Geldig op zowel nieuwe als verlengde Office 365 personal OF Office 365 home abonnementen.
 • De voucher aanvraag dient naar voucherback@kortingscode.nl verstuurd te worden met hetzelfde e-mailadres waarop de originele Microsoft Store bestelling nummer is ontvangen. Voucher aanvragen vanaf e-mailadressen van derden zijn uitgesloten van deze actie.
 • Geldige orders die voldoen aan deze voorwaarden krijgen vanaf 16 oktober 2017 hun Microsoft Store voucher op het oorspronkelijke e-mailadres toegestuurd.
 • Gegevens van de deelnemers worden onder geen enkele voorwaarde vrijgegeven aan derden.
 • Kortingscode.nl en partners zijn niet aansprakelijk voor verkeerde en/ of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 • Medewerkers van Kortingscode.nl en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 • Kortingscode.nl en haar partners zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de actie. Tevens zijn Kortingscode.nl en haar partners niet aansprakelijk voor technische storingen zoals storingen in het netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gedane gegevens alsdan gebreken in de te verstrekken prijzen.
 • Kortingscode.nl en haar partners kunnen op ieder moment zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden wijzigen of beëindigen.
 • Deze actie is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd door Microsoft Store.
 • Voor vragen of klachten over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via voucherback@kortingscode.nl.

Amsterdam, augustus 2017
Kortingscode.nl - van Ostadestraat 149B, 1073 TK Amsterdam, Nederland - voucherback@kortingscode.n