Kortingscode.nl ontvangt mogelijk een commissie wanneer je via een van onze links een aankoop doet.

Welkom bij ons privacybeleid

Wanneer u onze website gebruikt, vertrouwt u ons met uw informatie.

Hieronder vindt u het Privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens gebruiken, waarom we uw gegevens gebruiken en wat we met uw gegevens doen. Dit is belangrijk, neem de tijd om dit beleid te lezen.

Privacybeleid Versie 3.1 Laatst bewerkt: 22.10.2021


Gegevensbescherming

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de volgende website: https://www.kortingscode.nl. Andere websites die direct of indirect met deze Website zijn verbonden, vallen niet binnen de reikwijdte van dit privacybeleid.


1 GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

Dit hoofdstuk geeft u een kort overzicht over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies wanneer u deze Website, zijn content en diensten bezoekt en / of gebruik van maakt. De details van onze werkwijzen en uw rechten op dat punt in meer detail in dit privacybeleid toegelicht.

Om deze website aan u aan te kunnen bieden, verzamelen, verwerken en gebruiken wij de volgende gegevens.

Toegangsgegevens: met betrekking tot elk bezoek aan deze website registreren onze webservers technische informatie die uw browser automatisch verzendt. Waaronder het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer of mobiel apparaat aan te sluiten op internet, het browsertype en de versie die u gebruikt, het besturingssysteem en de datum en tijd van uw bezoek. [Details in paragraaf 3.1].

Persoonsgegevens die u ons verstrekt: wij verzamelen informatie over u die u ons actief verstrekt door gebruik te maken van speciale functies van deze website, zoals onze contactformulieren. Deze gegevens omvatten uw e-mailadres en andere details die nodig zijn voor de levering en het gebruik van de respectievelijke diensten. [Details in hoofdstuk 4]. Hetzelfde geldt voor het geval u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief. [Details in hoofdstuk 5].

Gebruiksgegevens: daarnaast verzamelen we actief verdere informatie over uw bezoek aan deze website en uw gebruik van zijn diensten en content. Die informatie omvat de volledige uniforme resource locators (URL) clickstream naar, via en van deze website (inclusief datum en tijd), bezochte subpagina's, informatie waarnaar u zocht, reactietijden, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, het openen van e-mails en op welke banners of links op de website of in een e-mail is geklikt. Wij gebruiken dergelijke gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat wij deze website en zijn functies kunnen verbeteren en u meer relevante en op uw interesses gebaseerde content kunnen bieden. [Details in paragraaf 3.2].

Cookies en soortgelijke volgtechnologieën: wij verzamelen dergelijke gebruiksgegevens automatisch met behulp van cookies en soortgelijke technologieën. In zulke cookies kunnen wij unieke ID's opslaan die weer kunnen worden gebruikt om uw browser te identificeren bij opvolgende bezoeken aan deze website. [Details in paragraaf 3.1].

Technologieën van derden: wij staan ook geselecteerde derde partijen toe om cookies of vergelijkbare technologieën op deze website te gebruiken. Onder deze derde partijen vallen aanbieders van statistieken, advertentienetwerken en andere aanbieders die ons helpen bij het aanbieden, evalueren en verbeteren van deze website en onze services en om gerichte advertenties aan te kunnen bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. [Details in hoofdstuk 9].

Sociale medianetwerken en andere platformen: wij kunnen plug-ins van sociale medianetwerken en andere platformen op deze website gebruiken om content met deze netwerken te delen of om diensten, zoals Google Maps, van deze platformen op onze website te gebruiken. Als u deze functies gebruikt, kunnen deze netwerken hun eigen cookies gebruiken om gegevens over u te verzamelen.[Details in hoofdstuk 8]

Delen van gegevens met derden: wij kunnen een deel van uw gegevens met zakelijke partners delen in verband met de verzilveren van promotie-aanbiedingen die op deze website worden aangeboden, met aan ons gelieerde bedrijven die gezamenlijke content en diensten (zoals nieuwsbrief en klantenondersteuning) aanbieden of nog aan dienstverleners die bepaalde diensten namens ons uitvoeren, maar alleen voor zover noodzakelijk om de respectievelijke diensten uit te voeren. Sommige dienstverleners kunnen zich in een land buiten Zwitserland en de EU / EER bevinden. Wij werken echter uitsluitend met bedrijven die een passend gegevensbeschermingsniveau bieden

2 WIE WE ZIJN EN WAT WIJ DOEN

Kortingscode.nl ("Website") biedt u gratis informatie over actuele online koopjes, kortingen, last-minute vouchers en / of soortgelijke promotionele aanbiedingen ("aanbiedingen").

De aanbieder van deze website is Imbull B.V., Van Ostadestraat 149B, 1073 TK Amsterdam, Nederland ("Lokale groepsmaatschappij"), een onderneming van Global Savings Group GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland ("Global Savings Group").

Binnen Global Savings Group is CupoNation GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland ("CupoNation", "wij", "ons"), verantwoordelijk voor de algemene strategie, herstructurering, productontwikkeling, marketingstrategie en kwaliteitsborging voor de hele groep. In deze functie beslist CupoNation ook over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de websites van Global Savings Group. Daarom is CupoNation de verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke gegevens. De gegevens die via deze website worden verzameld worden gedeeld met CupoNation. CupoNation en de Lokale groepsmaatschappij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke gegevens. CupoNation en de Lokale groepsmaatschappij hebben een contractuele overeenkomst afgesloten, die hun respectieve rollen en taken weerspiegelt. Wij zullen u op verzoek de essentiële inhoud van deze regeling verstrekken.

Om een goede en efficiënte klantenservice te bieden, wordt de klantrelatie met u beheerd door de Lokale groepsmaatschappij. De Lokale groepsmaatschappij antwoordt bijvoorbeeld op verzoeken die u via deze website kunt indienen of waar dit anderszins nodig is om de klantrelatie met u te voorzien. De Lokale groepsmaatschappij is dan ook verantwoordelijk voor de daarmee gerelateerd verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens, ook als verwerkingsverantwoordelijke. 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG"). Voor zover wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief), dienen art. 6 (1) sub a en art. 6 (1) sub. c AVG  als rechtsgrond. Met betrekking tot andere verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in dit privacybeleid is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) sub f.1 AVG op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan indien verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en vrijheden van onze gebruikers die bescherming van hun persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen.

U kunt uw rechten onder de AVG uitoefenen met betrekking tot en tegen elk van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben een team met gegevensbeheerders aangesteld dat fungeert als het belangrijkste contactpunt voor alle zaken rondom gegevensbeheer en verzoeken van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens die in verband met deze website worden verzameld.

3 TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1 Toegangsgegevens (logbestanden)

Bij elke oproep van deze website slaan onze servers automatisch algemene toegangsgegevens over dit proces op in serverlogbestanden.

Deze gegevens omvatten:

 • de opgeroepen website
 • het IP-adres van het systeem dat het verzoek doet
 • het gebruikte type browser en versie
 • het gebruikte besturingssysteem

We voegen dergelijke gegevens niet samen met andere gegevensbronnen. De tijdelijke opslag van het IP-adres in logbestanden is om technische redenen noodzakelijk en om de veiligheid van ons systeem te waarborgen in het bijzonder met betrekking tot het herkennen van misbruik. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6(1) sub f AVG.

Wij bewaren dergelijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de aangegeven doeleinden. IP-adressen worden uiterlijk na 14 dagen verwijderd of gemaskeerd.

3.2 Andere gegevens die wij kunnen verzamelen

Daarnaast verzamelen en verwerken wij informatie over uw gebruik van deze website en interactie met de content en services ervan.

Voor dit doel gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën die een unieke indentificator bevatten, bestaande uit een reeks tekens waarmee websites apparaten kunnen herkennen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot een website en wel bij elk volgend bezoek gedurende de levensduur daarvan. Deze identificatoren stellen ons niet in staat om conclusies te trekken met betrekking tot uw identiteit. Raadpleeg ons [Cookiebeleid] voor meer informatie over de specifieke soorten cookies en soortgelijke technologieën die via deze website worden aangeboden, hun doelen en uw opties om deze te beheren.

De verzamelde informatie kan zijn:

 • Java aan / uit
 • Cookies aan / uit
 • IP-adres in verkorte vorm (laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd)
 • Referrer-URL (namelijk de eerder bezochte site)
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Uw browse-activiteit (zoals scrollen klikken en muisbewegingen)
 • Tijdstip en duur van pagina-interacties
 • Gemaakte zoekopdrachten
 • Kliks op banners en links
 • Andere informatie over de manier waarop u met deze website omging

Wij kunnen dergelijke informatie gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:

 • om deze Website en onze diensten aan te passen, te meten en te verbeteren
  Dit omvat ons gebruik van de gegevens voor het voorzien, beheren en verbeteren van de technische en functionele aspecten van de Website, om de Website gebruiksvriendelijker te maken en de selectie van de content en functionaliteiten ervan te optimaliseren. Dit omvat ook interne bedrijfsdoeleinden zoals, probleemoplossing, data-analyse, testen en onderzoek.
 • om uw inwisseling van promotionele aanbiedingen te verwerken en vast te leggen
  Om onze service gratis aan u aan te kunnen bieden verdienen wij geld  met commissies, en kunnen daarom informatie over uw bezoek aan onze website gebruiken namelijk uw klik op promotie-aanbiedingen voor rapportagedoeleinden om onze commissie aan zakelijke partners te kunnen factureren en van het te kunnen ontvangen.
 • om u gepersonaliseerde content te bieden
  Wij gebruiken deze informatie ook om onze content en promotie-aanbiedingen aan te passen die wij op deze website kunnen weergeven of naar u kunnen sturen. Voor dit doel maken wij gepseudonimiseerde gebruiksprofielen. Deze gebruiksprofielen helpen ons om uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat wij u individuele en op interesses gebaseerde content en promotionele aanbiedingen kunnen bieden. Pseudonieme gebruiksprofielen laten ons niet toe  om conclusies te trekken met betrekking tot uw identiteit en wij combineren dergelijke profielen niet met gegevens die u direct identificeren (bijvoorbeeld uw e-mailadres), tenzij u ons expliciet toestemming hebt gegeven om dit te doen (bijvoorbeeld als onderdeel van uw nieuwsbriefabonnement, zoals nader uitgelegd in hoofdstuk 5 van dit privacybeleid.
 • voor advertenties en (re)targeting
  Wij, of meer specifiek, de advertentiepartners waarnaar wordt verwezen in [paragraaf 9.2] van dit privacybeleid, gebruiken deze informatie ook om gerichte advertenties op deze website of op websites van derden te tonen, gebaseerd op uw eerdere bezoek aan deze website.

Wij beschouwen deze doeleinden als in ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6(1) sub 1 f AVG. Onze gebruikers verwachten van ons dat wij aanbiedingen doen die hun huidige interesses weerspiegelen.

Wij bewaren deze informatie zo lang als nodig en relevant is voor de bovengenoemde doeleinden of totdat u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van dergelijke informatie. Pseudonieme gebruiksprofielen worden maximaal 24 maanden bewaard.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het weergeven van gepersonaliseerde advertenties door onze advertentiepartners via de opt-out-links die worden aangeboden onder punt 9.2. van dit privacybeleid. Bovendien kunt u de opslag van de cookies die voor dergelijke doeleinden worden gebruik, voorkomen door de cookie-instellingen in uw browsersoftware aan te passen. Raadpleeg ons [Cookiebeleid] voor meer informatie.

4 SPECIALE FUNCTIES VAN DE WEBSITE

4.1 Contact met ons opnemen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier op de website voor algemene of specifieke vragen.

Het contactformulier kan vragen de volgende persoonsgegevens in te voeren:

 • naam
 • e-mailadres
 • bericht tekst
 • meer details voor specifieke vragen of rapportes, indien van toepassing

Bovendien worden uw IP-adres en de datum en tijd van het contact automatisch opgeslagen op onze servers. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres op een later tijdstip te ondervangen en het dient ons dan ook om te kunnen bewijzen dat ons proces in overeenstemming is met de wettelijke vereisten.

Uw aanvraag/verzoek zal worden verzonden en afgehandeld door een medewerker van de Lokale groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de onderwerpen die in uw verzoek / aanvraag zijn behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van uw verzoek / aanvraag, bijvoorbeeld om u de service-informatie te verstrekken waarom u heeft gevraagd, en zij zullen niet voor enig ander worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist door toepasselijke wetgeving.

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor de duur van het betreffende contact, maar niet langer dan zes maanden nadat het contact is beëindigd, tenzij de toepasselijke wetgeving langere bewaartermijnen in individuele gevallen vereist. Het gesprek zal als beëindigd worden beschouwd als de omstandigheden erop wijzen dat alle relevante feiten zijn verduidelijkt of als u ons opdracht geeft om uw gegevens te verwijderen. Alle persoonsgegevens die in de context van uw contact met ons zijn opgeslagen, worden in dat geval onmiddellijk verwijderd.

5 NIEUWSBRIEF INSCHRIJVING

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief informeert u regelmatig over de meest recente vouchers, kortingscodes of andere online bespaarmogelijkheden voor verschillende productcategorieën, zoals mode, reizen of elektronica in verband met deals die zijn gepubliceerd op de websites van Global Savings Group. U ontvangt deze e-mails van de Lokale groepsmaatschappij die verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw klantrelatie op lokaal niveau. Uw e-mailadres wordt alleen doorgegeven aan derden als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen over bepaalde producten of diensten van deze derden.

5.1 Verzamelen van gegevens bij registratie en dubbele-opt in

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen wij u om uw e-mailadres in te voeren in het registratieformulier. Verdere details zoals achternaam, voornaam en/of geslacht kunnen in sommige gevallen optioneel worden ingevoerd. Wij zullen dergelijke gegevens uitsluitend gebruiken om u van onze nieuwsbrief te voorzien.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw IP-adres en de datum en tijd van de registratie ook automatisch opgeslagen op onze servers. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres op een later tijdstip te ondervangen en het dient ons dan ook om te kunnen bewijzen dat ons registratieproces in overeenstemming is met de wettelijke vereisten.

Nadat u uw aanmelding voor een nieuwsbrief heeft verstuurd, sturen we een bevestigingsmail naar het opgegeven e-mailadres. Deze bevestigingsmail bevat een link waarop u moet klikken om uw aanmelding te bevestigen. Deze zogenaamde dubbele-opt-inprocedure helpt ons ervoor te zorgen dat de houder van de e-mailaccount daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van onze nieuwsbrief.

5.2 Gebruik van dienstverleners voor de nieuwsbrief

Wij maken gebruik van technische dienstverleners die ons helpen bij het beheer van de nieuwsbriefabonnementen en het aanbieden van gerelateerde marketingdiensten (‘Nieuwsbrief Dienstverlener'), waaronder dienstverleners met een geregistreerd adres en servers in een land buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Wij werken echter uitsluitend met bedrijven die een passend gegevensbeschermingsniveau bieden in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. U vindt meer informatie over het delen van gegevens met externe partijen buiten de Europese Unie onder sectie 10.3.

Momenteel werken we met de volgende Nieuwsbrief Dienstverlener:

"MailChimp", een dienst van Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Onze Nieuwsbrief Dienstverlener verwerkt uw e-mailadressen en andere persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 5.3 als onze verwerker uitsluitend namens ons en in overeenstemming met onze instructies om ons te helpen het gebruik van onze nieuwsbrief te evalueren, uw nieuwsbriefcommunicatie te personaliseren, om rapportages samen te stellen over nieuwsbriefactiviteit en om verdere statistische en analytische diensten met betrekking tot het gebruik van onze nieuwsbrief aan te kunnen bieden. Onze Nieuwsbrief Dienstverlener is op geen enkele manier gemachtigd om de gegevens van onze nieuwsbriefabonnees gebruiken om zelf contact met hen op te nemen of om de gegevens door te sturen naar derden.

5.3 Tracking in nieuwsbrieven

Wij zullen uw gebruik van onze nieuwsbrief tracken en evalueren, zoals het openen van de e-mail en kliks in de e-mail, door middel van een trackingtechnologie die beschikbaar wordt gesteld door de Nieuwsbrief Dienstverlener. Voor dit doel kunnen de HTML-e-mails die met onze nieuwsbrief worden verzonden web beacons bevatten (ook wel pixel-tags, trackingpixels of GIF's genoemd), die automatisch  in de e-mail worden ingebed door onze Nieuwsbrief Dienstverlener. Een web beacon is een kleine afbeelding met unieke ID's die een analyse van het succes of het gebrek aan succes van onze nieuwsbriefcampagnes mogelijk maakt. Onze Dienstverlener van elke abonnee het e-mailadres, het IP-adres, de datum en de tijd van die bij elke open en klik hoort, om ons te kunnen voorzien van geaggregeerde rapporten over de performance van een e-mailcampagne en de acties die abonnees hebben ondernomen.

Als onderdeel van uw aanmelding kunnen wij u vragen om de content van onze nieuwsbrief aan te passen aan uw persoonlijke interesses. Dit gebeurt door de gegevens over uw interacties met onze nieuwsbrief en uw gebruik van deze website te evalueren. Dat betekent dat de pseudonieme gebruiksgegevens die we in het verleden over u hebben verzameld en die we in de toekomst zullen verzamelen, worden toegeschreven aan uw e-mailadres. Deze eenduidige registratie helpt ons om uw behoeften en voorkeuren nog beter te begrijpen, zodat we de content van de nieuwsbrief optimaal kunnen aanpassen aan uw persoonlijke interesses en om u te voorzien van relevante content. Wij combineren uw gegevens alleen op de manier zoals beschreven en voorzien u alleen van gepersonaliseerde content, als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.

De tekst van uw toestemmingsverklaring die u krijgt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief kunt u bekijken en teruglezen aan het eind van dit privacybeleid.

5.4 Bewaartermijn en recht om bezwaar aan te tekenen

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor de aangegeven doelen zolang uw abonnement op onze nieuwsbrief actief is. U kunt uw nieuwsbriefabonnement opzeggen en uw toestemming te allen tijde opzeggen via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: privacy.nl@joingsg.com.

Als u zich alleen maar wilt afmelden voor het volgen van de nieuwsbrief, kunt u uw e-mailprogramma zo configureren dat e-mails in tekstvorm worden weergegeven in plaats van in HTML-indeling. Op deze manier kunnen de web beacons niet werken. U kunt uw browserinstellingen ook zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen. Web beacons werken namelijk meestal alleen in combinatie met cookies. In deze gevallen krijgt u mogelijk niet de gehele nieuwsbrief te zien en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken.


5.5 Nieuwsbrief derden


Wij werken samen met een derde partij, Big Wave Development (28316 Fox Lane, Wilder, Idaho 83676, US), om onze aanbiedingen en gerelateerde marketingdiensten via extra kanalen op de markt te brengen en om u te informeren over de nieuwste coupons, kortingscodes of andere online spaaraanbiedingen in verband met deze website. Als onderdeel van deze samenwerking is Big Wave Development als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van abonnees op de nieuwsbrief bij aanmelding, evenals het verzenden met behulp van haar eigen tools of diensten van derden, met toepassing van de toepasselijke regelgeving van de AVG. Als u zich wilt afmelden voor de diensten van Big Wave Development of meer informatie wilt ontvangen over de verwerking van uw gegevens, kunt u het privacybeleid van Big Wave Development lezen op: https://bigwavedevelopment.com/privacy_policy.html


6 INFORMATIE VAN ZAKELIJKE PARTNERS

6.1 Informatie met betrekking tot onze commissie

Aangezien wij geld verdienen via commissies ontvangen wij mogelijk informatie van onze zakelijke partners (adverteerders) over uw online aankopen (dwz de waarde van bestellingen) die u na een bezoek aan deze website op de website van derden (bijv. online winkels) heeft gedaan. Dergelijke informatie wordt automatisch aan ons verzonden met behulp van tracking-cookies. Wij ontvangen nooit informatie die u direct kan identificeren maar alleen informatie zoals de waarde van uw aankoop en de datum en tijd van de transactie. Wij werken ook met zogenaamde partnernetwerken, die ons in contact brengen met verkopers en het technische en factureringsproces overnemen. In deze gevallen ontvangen wij deze informatie van dergelijke partnernetwerken. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor factureringsdoeleinden.

6.2 Persoonlijke kortingsbonnen

Onder bepaalde omstandigheden bieden onze zakelijke partners u de mogelijkheid om vouchers in te wisselen voor goederen of diensten die worden aangeboden op hun website. Als u al een winkelmandje heeft gevuld maar nog niet heeft betaald en vervolgens deze website bezoekt, kunnen sommige zakenpartners informatie delen over uw openstaande winkelmand (bijvoorbeeld aankoopwaarde en productcategorie). Voor dit doel maken wij en onze respectievelijke zakenpartners gebruik van een technologie (DoubleClick for Publishers) geleverd door Google Inc. Deze technologie stelt ons in staat  om vouchers op deze website aan te passen en weer te geven op basis van de content van uw winkelmandje. Deze vorm van adverteren gebeurt volledig automatisch en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over uw identiteit. Wij kunnen alleen algemene criteria voor de segmentatie bepalen, zoals productcategorieën, op basis waarvan bepaalde vouchers worden uitgegeven. Zie Paragraaf 9.2 voor meer informatie over Google DoubleClick for Publishers en hoe u de verwerking van uw gegevens door Google kunt voorkomen.

7 COOKIES

Wanneer u deze website voor het eerst bezoekt, zullen wij u informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die via deze website worden aangeboden en om uw toestemming voor het gebruik van dergelijke cookies vragen. De tekst van de verklaring van de toestemming voor cookies kan worden ingezien aan het eind van dit privacybeleid. U kunt uw cookie-voorkeuren op elk moment wijzigen, vanaf dat moment heeft het dan effect.

De specifieke soorten cookies die via deze website worden aangeboden, hun doelen en uw opties om deze te beheren, worden in meer detail beschreven in ons [Cookiebeleid].

8 INTEGRATIE VAN SOCIALE NETWERKEN EN DERGELIJKE

Wij kunnen zogenaamde sociale plug-ins ("Plug-ins") van sociale netwerken (hierna "Sociale Netwerken" genoemd) en vergelijkbare platformen (hierna "Platformen")  op bepaalde webpagina's van deze Website plaatsen, zoals bijvoorbeeld "Delen" of "Vind ik leuk" -knoppen. Wij gebruiken dergelijke plug-ins om u de mogelijkheid te geven interessante aanbiedingen binnen sociale netwerken te delen of aan te bevelen, gebruik te maken van interactieve kaarten op onze website, het bekijken van video's en om onze diensten te promoten. Wij beschouwen deze doeleinden als in ons gerechtvaardigde belang in de zin van Art. 6(1) sub f AVG.

Mogelijk vindt u op deze website plug-ins van de volgende Sociale Netwerken:

 • Plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook")
 • Plug-ins van het sociale netwerk instagram.com die wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS ("Instagram")
 • Plug-ins van Google+ en Google Maps die worden beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google")
 • Plug-ins van het videoplatform YouTube dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS, - behoort tot Google Inc. - ("YouTube")
 • Plug-ins van Twitter die wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter")

De plug-ins kunnen duidelijk worden geïdentificeerd omdat ze het logo van het bijbehorende sociale netwerk bevatten (bijvoorbeeld witte "f" op een blauwe achtergrond voor Facebook).

De integratie van plug-ins stelt Sociale Netwerken of Platformen doorgaans in staat om gegevens over u te verzamelen terwijl u een website bezoekt, ook als u geen gebruik maakt van de plug-ins. Uw browser zal een directe verbinding tot stand brengen met de servers van het betreffende sociale netwerk/platform. We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens verzameld door deze sociale netwerken / platformen via de plug-ins. Als u de plug-ins gebruikt terwijl u bent aangemeld bij het betreffende Sociale Netwerk dan kan dat netwerk uw sociale-media profiel koppelen aan informatie over uw bezoek aan deze website (inclusief uw IP-adres). Deze informatie wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de servers van de Sociale Netwerken. Bovendien wordt de informatie die u wilde delen met het Sociale Netwerk gepubliceerd en getoond aan uw contacten. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de respectieve sociale netwerken en platformen.

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Privacybeleid van Google en YouTube: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

9 GEBRUIK VAN TOOLS VAN DERDEN

Wij staan bepaalde derde partijen toe cookies of vergelijkbare technologieën op deze website te gebruiken. Hieronder vallen analytics, advertentienetwerken en andere dienstverleners die ons helpen bij het leveren, evalueren en verbeteren van deze website en onze diensten en om targeted advertising aan te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses.

Deze derden kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken en gegevens verzamelen over uw gebruik van deze website en uw interactie met de content en functies, inclusief het totale aantal bezoekers van deze website, de websites waar onze bezoekers vandaan komen, de pagina's die u bezoekt, datum, tijd en duur van uw bezoek, frequentie, geklikte banners / links evenals informatie over het type apparaat, browserversie, taalinstellingen en geografische locatie (inclusief land, stad, regio). Ze kunnen ook online-identificatoren (bijvoorbeeld User-ID) en / of IP-adressen verzamelen.

Wij hebben geen toegang tot deze cookies of tot persoonsgegevens die met deze cookies worden verzameld, met behulp waarvan wij individuele gebruikers zouden kunnen identificeren. Wij kunnen echter informatie gebruiken gebaseerd op deze cookies die door deze derden aan ons wordt verstrekt. Alle verzamelde gegevens worden ons alleen anoniem en in statistische vorm ter beschikking gesteld. Wij hebben geen toegang tot gegevens waardoor wij u kunnen identificeren.

Sommige dienstverleners zijn gevestigd in een land buiten de EU / EER. Wij werken echter uitsluitend met bedrijven die een passend gegevensbeschermingsniveau bieden in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Zie paragraaf 10.3 voor meer informatie.

Hieronder geven we u een overzicht en beschrijving van technologieën van externe leveranciers die wij mogelijk gebruiken voor deze website.

9.1 Webanalyse tools en A/B testprogramma's

We hebben alle analytics tools zo geïmplementeerd dat IP-anonimisering plaatsvindt en wel zodat de laatste drie cijfers van het IP-adres direct na de gegevensverzameling worden verwijderd en slechts een deel van uw IP-adres zal worden gebruikt en opgeslagen op de servers van de respectievelijke dienstverleners.

9.1.1 Mixpanel

Mixpanel is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Mixpanel, Inc., 405 Howard St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105, VS ("Mixpanel"), die rapporteert over gebruikersinteracties op deze website.

Alle door Mixpanel op deze website (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt op de portals van Mixpanel.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Mixpanel:
https://mixpanel.com/legal/gdpr-resources/.

9.1.2 Clicky

Clicky is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Roxr Software, Ltd, 10883 SE Main St #201 Milwaukie, OR 97222, VS ("Clicky"), die rapporteert over gebruikersinteracties op deze website.

Alle door Clicky op deze website (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt op de portals van Clicky.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Clicky:
https://clicky.com/terms/privacy.

9.1.3 Pingdom

Pingdom is een monitoringdienst van Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Zweden. Met behulp van deze dienst kunnen we het laadgedrag en de beschikbaarheid van deze website analyseren, afhankelijk van de toegangslocatie, browser en apparaattype om de toegangstijden te optimaliseren.

Alle door Pingdom op deze website (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt op servers van Pingdom.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Pingdom:
https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/.

9.1.4 Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"), die rapporteert over gebruikersinteracties op de website.

Alle door Google Analytics (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) verzamelde gegevens worden verzonden naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Volgens Google kan alleen in uitzonderlijke gevallen het volledige IP-adres rechtstreeks worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar worden versleuteld. Alle gebruikers-ID's (bijv. Cookie-ID) die door Google Analytics zijn opgeslagen, worden na 14 maanden automatisch van de servers van Googles verwijderd.

Raadpleeg voor meer informatie over het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

U kunt voorkomen dat uw gegevens worden verwerkt door Google Analytics door de opt-out browser-add-on van Google Analytics te installeren. Deze is beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl De browser extensie is beschikbaar voor meest van de moderne browsers.

9.1.5 Google Optimize

Google Optimize is een A / B-testsoftware van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). 
Met deze software kunnen wij twee verschillende versies van de website vergelijken om te bepalen welke versie betere prestaties levert. Voor dit doel kunnen de gebruikers van deze website soms gelijk verdeeld worden in twee groepen. Beide groepen krijgen een andere versie van de website te zien. Vervolgens wordt geanalyseerd welke versie van de website het beste werkt.

Raadpleeg voor meer informatie over het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt voorkomen dat uw gegevens worden verwerkt door Google Optimize door de opt-out browser-add-on van Google Analytics te installeren. 
Deze is beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl De browser extensie is beschikbaar voor meest van de moderne browsers.

9.2 Advertentie tools

Wij maken gebruik van advertentietechnologieën van derden op deze website om u gepersonaliseerde content te kunnen bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Dergelijke externe providers kunnen cookies gebruiken om deze diensten uit te voeren.

U hebt de mogelijkheid om u af te melden voor targeted advertenties die worden aangeboden door de derde partijen waarmee wij samenwerken via de onderstaande links. Wanneer u zich afmeldt, zullen de respectievelijke externe leveranciers u niet langer gerichte advertenties aanbieden op basis van de gegevens die via uw browser zijn verzameld, maar kunnen zij informatie voor andere doeleinden blijven verzamelen en gebruiken. Het gebruik van cookies en de daarmee samenhangende verzameling van informatie door externe leveranciers valt buiten onze controle. De externe aanbieder kan gegevens die zij verzamelen over uw gebruik van deze website combineren met persoonsgegevens die zij op een andere manier verzamelen of waar zij toegang toe hebben.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over welke informatie via externe advertentietools wordt verzameld, hoe deze wordt gebruikt en gedeeld, hun respectievelijke privacybeleid, die hieronder zijn gelinkt.

9.2.1 Google

Wij gebruiken marketing- en remarketing-functies van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google") op de website. Met deze functies kunnen wij relevante content weergeven op basis van de pagina's die u op deze website en op andere websites hebt bezocht.

De informatie die door Google wordt verzameld over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt, raadpleegt u hun privacybeleid:: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .


(A) CONVERSION TRACKING VAN GOOGLE ADWORDS 

Als onderdeel van het bijhouden van Google AdWords, plaatst Google een cookie op uw computer ('Conversiecookie') wanneer u op onze advertenties klikt die in Google Zoeken of op geselecteerde Google Display Network-sites zijn geplaatst. Op deze manier kunnen wij en Google het totale aantal gebruikers bepalen dat op onze Google-advertenties heeft geklikt en dat deze website later heeft bezocht. Google maakt gegevens die over u zijn verzameld alleen beschikbaar voor ons, anoniem en in statistische vorm, zodat wij geen conclusies over uw identiteit kunnen trekken op basis van dergelijke gegevens. De informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren en om onze advertenties op Google te optimaliseren. Conversiecookies worden niet door Google gebruikt voor het targeten van gepersonaliseerde advertenties en blijven slechts een beperkte tijd bestaan.


(B) GOOGLE DYNAMIC-REMARKETING

Daarnaast maken wij gebruik van Googles remarketing-technologie die ons helpt om onze gebruikers ook op andere websites (binnen het Google Display Netwerk) specifiek met gerichte reclame aan te spreken, gebaseerd op hun eerdere bezoeken aan deze website.

(C) GOOGLE ADSENSE

We gebruiken Google Adsense Adverteren op onze website om advertenties aan onze gebruikers weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website en andere websites op het internet. De weergegeven advertenties worden getarget op basis van uw vorige zoekgeschiedenis.

(D) GOOGLE DOUBLECLICK FOR PUBLISHERS
Wij gebruiken DoubleClick for Publishers op deze website voor onze gepersonaliseerde kortingsbonnen (zie paragraaf 6.1).  Google DoubleClick stelt ons en de respectievelijke winkeliers in staat om u vouchers aan te bieden op basis van de inhoud van uw winkelmandje op de website van de winkelier. Als u een winkelmandje hebt gemaakt maar nog niet heeft betaald en vervolgens deze website heeft bezocht, dan wordt de informatie over uw winkelmandje gedeeld met Google (bijvoorbeeld de aankoopwaarde en productcategorie). Wij kunnen u dan geschikte vouchers aanbieden. Deze service wordt volledig automatisch uitgevoerd. Wij hebben geen toegang tot persoonsgegevens, maar kunnen alleen algemene criteria van de segmentatie definiëren (zoals aankoopwaarde, product categorie) op basis waarvan bepaalde vouchers worden aangeboden aan onze gebruikers.

Afmelden: Als u een Google-account heeft, kunt u advertentiepersonalisatie uitschakelen via de instellingen voor Google-advertenties:
https://myaccount.google.com/privacy?pli=1#ads. U moet hiervoor zijn aangemeld bij Google en de instellingen zijn alleen van toepassing wanneer u bent aangemeld. U kunt ook de personalisatie van advertenties uitschakelen door de browser-plug-in te installeren die beschikbaar is via deze link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl of via de browser tool op de site van Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

Bovendien kunt u zich op elk moment afmelden voor cookies die door Google voor dergelijke doeleinden worden gebruikt door uw browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg ons [Cookiebeleid] voor meer informatie over cookies en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren.

10 OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij maken uw persoonsgegevens alleen bekend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor het doel van het leveren van deze Website en diensten, wij daartoe verplicht of bevoegd zijn op grond van een overeenkomst of de wet, of als u u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

10.1 Zakelijke partners

Wanneer u op een promotie-aanbieding klikt, kunnen wij een unieke identificatie aan deze klik ("Clickout-ID") toewijzen en deze Clickout-ID aan de respectievelijke zakenpartner ("leveranciers en / of gelieerde netwerken") verstrekken, namens wie de promotie-aanbieding wordt weergegeven. Als u vervolgens iets registreert of koopt op de website van onze zakenpartner, kan onze zakenpartner u identificeren als afkomstig van onze website en zullen wij onze commissie verdienen. Wij werken ook met zogenaamde aangesloten netwerken, die ons verbinden met leveranciers en aanbieden om het technische en factureringsproces over te nemen. In zulke gevallen geven wij het Clickout-ID ook door aan de affiliate netwerken. Deze affiliate netwerken kunnen hun eigen tracking-cookies instellen wanneer u onze website bezoekt en op een aanbieding klikt (bijvoorbeeld op een voucher).

10.1a Lokale groepsmaatschappij: Imbull B.V.

Om een ​​goede en efficiënte klantenservice te bieden, wordt de klantrelatie met u direct op lokaal niveau beheerd door de Lokale groepsmaatschappij. De Lokale groepsmaatschappij geeft bijvoorbeeld antwoord op verzoeken die u kunt indienen via deze website of waar dit anderszins nodig is om de klantrelatie met u aan te gaan. Verder helpt zij ons om de nieuwsbrief en de inhoud daarvan te beheren. Voor deze doeleinden kan de Lokale groepsmaatschappij toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, en kan deze zelf verwerken.

10.2 Dienstverleners

Imbull B.V. werken ook samen met technische serviceproviders, die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar alleen voor zover noodzakelijk voor het uivoeren van hun respectievelijke diensten. Zo gebruiken wij technische dienstverleners om onze nieuwsbrief te beheren of voor het afnemen van enquetes. Deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken of gebruiken voor andere doeleinden dan waartoe zij de opdracht hebben gekregen.

Wij gebruiken Amazon Web Services ("AWS") voor het hosten van deze website. AWS is een service van Amazon Web Service Inc, Postbus 81226 Seattle, WA 98108-1226, VS ("Amazon"). De gegevens worden uitsluitend opgeslagen in een Duits datacentrum (Frankfurt am Main), dat is gecertificeerd volgens ISO 27001, 27017 en 2018, evenals PCI DSS niveau 1. Alle gegevens die door ons op het Amazon-systeem zijn opgeslagen, worden uitdrukkelijk door ons alleen beheerd en wordt automatisch versleuteld. Het is Amazon niet toegestaan om toegang te hebben tot onze gegevens of deze te gebruiken voor welk doel dan ook. Ga voor meer informatie over AWS en gegevensbescherming naar https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center en https://aws.amazon.com/privacy/.

10.3 Doorgifte buiten de EU

Sommige van deze dienstverleners zijn gevestigd in een land buiten de EU / EER. Wij werken echter uitsluitend met bedrijven die een passend gegevensbeschermingsniveau bieden in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Wij hebben ook passende overeenkomsten om te zorgen dat de dienstverleners alle nodige maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten.

De doorgifte naar dienstverleners in de VS wordt uitgevoerd op basis van de zogenaamde "EU-US Privacy Shield" of op basis van zogenaamde "standaardcontractbepalingen" van de EU-Commissie. Het EU-US Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS garandeert. De standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie zien op een contract waarbij de dienstverlener verplicht is om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de contractuele voorschriften om deze alleen op onze instructie te verwerken en meer in het bijzonder om deze niet door te geven aan derden. Op verzoek ontvangt u een gratis exemplaar van de standaardcontractbepalingen. Neem hiervoor contact met ons op en stuur een gefrankeerde envelop naar het adres vermeld in hoofdstuk 12.

11. UW RECHTEN

Met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, heeft u kosteloos recht op het volgende.

11.1 Het recht om de toestemming  op grond van art. 7 AVG in te trekken

Als u ons uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken maar u later van gedachten verandert, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door een e-mail of een geschreven brief te sturen naar ons contactadres, zoals vermeld in de toelichting. Wij dienovereenkomstig stoppen met het verwerken van uw gegevens.

11.2 Recht van inzage op grond van art. 15 AVG

U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen of Imbull B.V. al dan niet persoonsgegevens van u verwerken en, als dit het geval is, heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens op grond van art. 15 AVG. Met betrekking tot gepseudonimiseerde gebruiksprofielen die door ons zijn gemaakt, kunnen wij deze echter niet aan individuele personen koppelen. Dienovereenkomstig kunnen wij geen informatie over deze gegevens verstrekken, tenzij u ons informatie verstrekt, waardoor wij deze gegevens aan uw persoon kunnen koppelen. Wij zullen u hierop wijzen wanneer u een verzoek doet.

11.3 Recht op rectificatie op grond van art. 16 AVG

U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u bewaren, te corrigeren.

11.3a Recht om te wissen op grond van art. 17 AVG

U hebt het recht om uw persoonsgegevens over u te laten wissen als wij geen juridische grond hebben om deze te blijven verwerken en bewaren.

11.4 Recht om de verwerking te beperken op grond van art. 18 AVG

U hebt het recht om ons te vragen om te beperken hoe wij uw gegevens verwerken op grond van art. 18 AVG. In dat geval is het ons toegestaan ​​de gegevens op te slaan, maar niet verder te verwerken.

11.5 Recht op overdraagbaarheid volgens art. 20 AVG

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt met uw toestemming te ontvangen in een gestructureerd, gangbare en machinaal leesbaar formaat of - indien dat technisch mogelijk is - om te vragen dat wij deze gegevens doorzenden naar een andere partij.

11.6 Recht van bezwaar op grond van art. 21 AVG

Op grond van de vereisten van art.  21 AVG heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (bijvoorbeeld een mogelijk risico voor het leven of de gezondheid). Dit algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden beschreven in dit privacybeleid die zijn gebaseerd op de wettelijke basis van gerechtvaardigd belang. In het geval dat u gegrond gebruik maakt van dit recht zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, kunt u op elk moment zonder opgaaf van redenen daar bezwaar tegen maken. Om bezwaar te maken tegen het weergeven van gepersonaliseerde advertenties door onze advertentiepartners, kunt u gebruik maken van de opt-out-links die worden aangeboden onder  [zie paragraaf 9.2] van dit privacybeleid. Bovendien kunt u voorkomen dat de cookies die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt door de cookie-instellingen in uw browsersoftware aan te passen. Raadpleeg ons [Cookiebeleid] voor meer informatie.

11.7 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een ​​klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in te dienen als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons zo wordt uitgevoerd door wij daarbij de toepasselijke wetgeving overtreden. U kunt contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is in uw woonplaats of bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.

De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG

Phone: +31 (0) 88-1805 250
Fax: +31 (0) 70-8888 501

12 Contactpersoon en functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, als u een van uw rechten uit wil oefenen of als u nog andere zorgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons heeft, neem dan contact met ons op via email op privacy.nl@joingsg.com en geef ons de details van het verzoek dat u heeft, bijvoorbeeld door aan de geven tot welke persoonsgegevens u toegang wilt. U kunt ook contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Imbull B.V.
Databescherming
Van Ostadestraat 149-b
1073 TK Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20- 846 9520

U kunt ons via bovenstaande adres en contactgegevens ook contact opnemen met onze groepscommissaris voor gegevensbescherming.

13 WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen, waarbij de wijzigingen geldig zijn voor de toekomst. De huidige geldende versie van dit beleid zal beschikbaar worden gemaakt op de website. Hoewel wij niet van plan zijn om dit beleid vaak te wijzigen, moet u altijd ons meest recente beleid raadplegen. De meest recente versiedatum staat bovenaan dit beleid.

BIJLAGE: TOESTEMMINGSVERKLARINGEN

In verband met uw gebruik van deze website heeft u mogelijk een of meer van de volgende toestemmingsverklaringen afgegeven:

1. Wanneer u deze website bezoekt (“Cookie-toestemming”)
"Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om gegevens over uw activiteiten op deze site te verzamelen voor analyticsdoeleinden en om u gepersonaliseerde inhoud te bieden. Derden kunnen ook cookies plaatsen wanneer u deze website bezoekt voor het doel van reclame, tracking en analytics. U kunt meer lezen over de cookies die op deze website worden gebruikt en hoe u ze kunt uitschakelen in ons  [Cookiebeleid]. Als u deze website blijft gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. U kunt uw cookie settings op elk gewenst moment wijzigen. "

2. Met registratie voor de nieuwsbrief
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief en geef hierbij uitdrukkelijk toestemming om regelmatig e-mails met vouchers, speciale aanbiedingen en / of andere online bespaarmogelijkheden te ontvangen van Imbull B.V.  die gepubliceerd staan op de volgende website(s): www.kortingscode.nl

Ik stem er ook mee in dat er een persoonlijk gebruikersprofiel wordt aangemaakt om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op mijn persoonlijke interesses. Dit gebeurt door het volgen en evalueren van mijn interacties met de nieuwsbrief (bijv. email opens en kliks) en met websites waarop u bent aangemeld met behulp van trackingpixels en cookies, zoals verder uitgelegd in ons   [privacybeleid] en [Cookiebeleid] .

U kan uw nieuwsbrief abonnement en uw toestemming voor het creëren van een gebruikersprofiel op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst intrekken door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief of door het sturen van een e-mail aan: privacy.nl@joingsg.com.

3. Bij gebruik van het contactformulier
Ja, ik heb het [privacybeleid] gelezen en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens in dit formulier door Imbull B.V. voor de behandeling van mijn vraag.

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw vraag  te behandelen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken door een e-mail te sturen naar privacy.nl@joingsg.com.

4. Bij deelname aan een onderzoek
Ja, ik heb het [privacybeleid] gelezen en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens in dit onderzoeksformulier door Imbull B.V. voor het onderzoek en meetdoeleinden.

Privacykennisgeving: u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken door een e-mail te sturen naar privacy.nl@joingsg.com.

© 2024 - Kortingscode.nlOver ons · Colofon · Privacybeleid · Cookiebeleid · Veelgestelde vragen · Contact · Duurzaamheid ·